Preventie

Als bedrijfsarts adviseer ik werkgevers over beschermende maatregelen zodat ziekte door werk voorkomen kan worden. Werkgevers waarmee ik samenwerk stellen ook alle medewerkers in de gelegenheid om de bedrijfsarts te bezoeken met vragen over hun gezondheid in relatie tot het werk. Ik kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en maatregelen voorstellen die preventief werken. Verder ben ik beschikbaar voor overleg met de preventiemedewerker, de Ondernemingsraad en de directie.

Daarnaast toets ik Risico Inventarisaties en Evaluaties op hun volledigheid, de inhoud- en de prioriteitstelling van de voorgestelde maatregelen in het plan van aanpak. 
 

Adviseren bij ziekteverzuimbegeleiding

Als bedrijfsarts wordt ik ingeschakeld bij verzuimbegeleiding en re-integratie van werkenden. De bedrijfsarts stelt de probleemanalyse op en geeft het re-integratie-advies, heeft periodieke evaluaties met werknemers tijdens verzuim en zorgt voor de medische informatie voor het re-integratieverslag van de WIA-aanvraag. Ik werk daarbij intensief samen met alle betrokkenen binnen de organisaties waar ik voor werk.

 

Aanstellingskeuringen en Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Iedere werkgever is verplicht zijn werknemers een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Een PMO kan aan de start van je loopbaan een eerste kennismaking met de bedrijfsarts zijn. Soms is een aanstellingskeuring verplicht.

 

Signalering van beroepsziekten

Als bedrijfsarts ben ik wettelijk verplicht beroepsziekten te melden bij Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Naast deze melding volgt er ook een terugkoppeling naar de werkgever over maatregelen die deze dient te nemen om herhaling te voorkomen.

Mijn Bedrijfsarts | BIG 19022113301 | mijnbedrijfsarts@pmbi.nl