Paul Koenders

 

Mijn ambitie: als bedrijfsarts wil ik het verschil maken.

Werken aan preventie.
Daadwerkelijk optimaliseren van arbeidsomstandigheden en
voorkomen van verzuim.

Daarvoor kijk ik verder dan de medische klachten. Centraal voor mij staat de vraag: "Wat motiveert medewerkers, leidinggevenden en organisaties?"

Ik ben pragmatisch in mijn aanpak.
Breng complexe problemen terug naar hun kern en werk via een consequente aanpak aan oplossingen.

Mijn specialisme is verzuimbegeleiding en re-integratie.

 

De-medicaliseren.
Medewerkers en leidinggevenden in hun kracht zetten zodat zij structurele oplossingen vinden voor knellende situaties is het uitgangspunt voor mijn advies. Dit schept de randvoorwaarde voor een gezonde samenwerking en een laag verzuim.

Wie ben ik? Mijn naam is Paul Koenders. Ik ben geboren in Groenlo, een bourgondische 'stad' in de Gelderse Achterhoek.

Na het doorlopen van het VWO studeerde ik Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen.

Na het behalen van mijn arts-examen, werkte ik 4 jaren in het Radboud Ziekenhuis als onderzoeker.

In 1992 promoveerde ik tot doctor in de Geneeskunde op een proefschrift getiteld: De rol van epidermale groeifactoren en groeifactorreceptoren in de groei en ontwikkeling van borstkanker. Deze receptor is nu het aangrijpingspunt voor Herceptin, een anti borstkanker medicijn.

Sinds 1993 werk ik als bedrijfsarts. Eerst voor de Rijksbedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst, de RBB in Apeldoorn, later de Arbo Management Groep, de Fortis Arbodienst, Beter en na 2018 ook als zelfstandig bedrijfsarts.

Naast bedrijfsarts ben ik ook als bedrijfskundige afgestudeerd aan de universiteit Groningen.

Als bedrijfsarts heb ik samen met vele (mede) auteurs ook weer onderzoek gedaan en enkele artikelen geschreven met als onderwerpen: RSI, Verzuimpreventie en BRAVO-beleid.

Enkele links naar mogelijk interessante artikelen treft u hieronder aan.

Verzuim


* In de ban van preventie

* Verzuim terugdringen door verbetering van arbeidsomstandigheden

 

Gezondheidsbevordering BRAVO


 * Verminderen van verzuim door verbetering van leefstijlgedrag

 *  Minder verzuim bij verbetering leefstijl

 *  Reizen naar en voor het werk en verzuim in de banksector

 *  Een betere energiebalans leidt tot een betere arbeidsprestatie

 

RSI


* RSI oorzaken en achtergronden

 

website security

 

 

Mijn Bedrijfsarts | BIG 19022113301 | mijnbedrijfsarts@pmbi.nl