De Algemene voorwaarden

Mijn algemene voorwaarden van Mijn Bedrijfsarts zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Mijn Bedrijfsarts diensten levert aan en/of werkzaamheden verricht ten behoeve van een opdrachtgever. De volledige algemene voorwaarden zijn te downloaden als PDF-document:

Algemene voorwaarden mijn bedrijfsarts

 

Het Privacy Statement

Mijn Bedrijfsarts verwerkt persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Hoe Mijn Bedrijfsarts met uw gegevens om gaat leest u in Het Privacy Statement. Het volledige Privacy Statement is te downloaden als PDF-document:

Privacy statement mijn bedrijfsarts

 

De klachten procedure

Mijn Bedrijfsarts levert diensten aan individuele medewerkers en organisaties. Mijn Bedrijfsarts stelt alles in het werk om u en uw organisatie zo professioneel mogelijk van dienst te zijn. Dienstverlening is mensen werk en ondanks alle voorzorgen kan er iets mis gaan. Blijf niet met uw ongenoegen zitten, maar meldt uw ongenoegen bij mij. Bent u ontevreden over mijn reactie of wilt u uw klacht met een onafhankelijke derde bespreken. Mijn Bedrijfsarts is aangesloten bij de Vereniging voor Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen, via deze organisatie is een onafhankelijke klachten functionaris beschikbaar. U leest er alles over in de klachten procedure voor cliënten die u via onderstaande link kunt downloaden.

 

Klachtenprocedure Cliënten

 

 

Mijn Bedrijfsarts | BIG 19022113301 | mijnbedrijfsarts@pmbi.nl