Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het preventief medisch onderzoek start met een uitgebreide vragenlijst. 

Ik heb hiervoor gebruik gemaakt van:

  • De Leidraad Preventief Medisch Onderzoek van Werkenden zoals die door de NVAB in samenwerking met het Coronel Instituut van het VUmc is ontwikkeld en
  • De vragen over de Psycho Sociale Arbeidsbelasting uit de Handreiking PSA van de Stichting van de Arbeid.

Als u die invult krijgt u direct online feedback op zijn gezondheid, zijn werkvermogen en de mentale weerbaarheid.

U kunt de vragenlijst uitproberen via onderstaande link.

https://www.formdesk.com/MijnBedrijfsarts/PMOvragenlijst

 

Vier Dimensionele Klachtenlijst

Om een goed beeld te krijgen van uw verzuimklachten kan de bedrijfsarts u vragen om de Vier Dimensionele Klachtenlijst in te vullen.

Hieronder staat de link naar deze vragenlijst.

https://www.formdesk.com/MijnBedrijfsarts/VierDKL

Mijn Bedrijfsarts | BIG 19022113301 | mijnbedrijfsarts@pmbi.nl